วัชพืชในนาข้าว

หญ้าแพรก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cynodon dactylon (L.) Pers.
ชื่อสามัญ bermuda grass
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุข้ามปี
ลักษณะทางชีววิทยา

ลำต้นทอดนาบกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 30 ซ.ม. แผ่นใบแหลมเล็กแคบเรียว 
ผิวใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นแผ่นบาง ช่อดอกมี 3-7 ช่อดอกย่อยซี่งอยู่ติดกัน
ตรงปลายโคนก้านเรียงเป็นวงรอบข้อ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด, ไหล และลำต้น
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแห้งและชื้นในข้าวไร่และนาดอนนาน้ำฝน
จะขึ้นพร้อมข้าว

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. ไถดะเพื่อกลบทำลายหญ้าแพรกซึ่งมักขึ้นจากไหลตั้งแต่ได้รับฝนแรก แต่หากยังขึ้นมาได้อีกอาจต้องไถซ้ำ  หากยังมีหลงเหลืออยู่ให้เก็บทำลายไหลและลำต้นให้หมดขณะที่คราดทำเทือก  
    2.  นาหว่านข้าวแห้ง  
       -  เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนาโดยการหว่านข้าวแห้ง หรือนาหยอดก็ตามควรรอให้หญ้าแพรกที่งอกจากเมล็ดขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ 
       - หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้าแพรกงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
       -  และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าแพรกงอกมาอีกครั้ง   หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    3.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
       เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น โพรพานิล