พันธุ์ข้าว

กข47 (RD47)

ชื่อพันธุ์ - กข47 (RD47)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม -

สุพรรณบุรี 1 / IR64 นำไปผสมกับ CNT86074-25-9-1

ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทางระหว่าง  ลูกผสมชั่วที่ 1 ของสุพรรณบุรี 1 กับ IR64 นำไปผสมกับ CNT86074-25-9-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539     
การรับรองพันธุ์
 
-
 
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2553

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 90-100เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 104-107 วัน (หว่านน้ำตม) และ 112 วัน(ปักดำ)
  - ลำต้นแข็งมาก ใบสีเขียว มุมใบธงกว้างปานกลาง รวงยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.9 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 26.81%
  - สีขาวนวลไม่เลื่อมมัน ค่อนข้างร่วนและแข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 793 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง  มีเสถียรภาพดี
  -
 
ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลดีกว่า กข41 และค่อนข้างต้านโรคไหม้ดีกว่าพิษณุโลก 2
  -
 
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว  ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีถึงดีมาก  สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้
ข้อควรระวัง
 
-
 
อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชีวชนิดที่ 5 และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากจังหวัดนครปฐม
  - อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง
  -
 
ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทำให้เกิดโรครุนแรง และค่อนข้างอ่อนแอต่อเชื้อสาเหตุโรคไหม้ในภาคกลาง
  - ไม่ทนอากาศเย็นจึงไม่ควรปลูกในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
พื้นที่แนะนำ

 
-

 

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง สำหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกร    ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้