พันธุ์ข้าว

กข61 (RD61)

ชื่อพันธุ์ - กข61 (RD61)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ลูกผสมชั่วที่ 1 ของสุพรรณบุรี 1 กับ IR64 นำไปผสมกับ CNT86074-25-9-1
ประวัติพันธุ์ - CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ของสุพรรณบุรี 1 กับ IR64 นำไปผสมกับ CNT86074-25-9-1 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539 ฤดูนาปี 2540-ฤดูนาปี 2552 คัดเลือกและศึกษาพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ฤดูนาปรัง 2553-ฤดูนาปี 2553 คัดเลือกซ้ำข้าวสายพันธุ์ CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2 จากสายพันธุ์ CNT96024-61-1-PSL-1-2 ฤดูนาปรัง 2554-ฤดูนาปี 2554 นำไปปลูกศึกษาพันธุ์ ฤดูนาปรัง 2555 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ฤดูนาปี 2555 ถึงฤดูนาปี 2557 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ฤดูนาปรัง 2556 ถึงฤดูนาปี 2557 นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในจังหวัด พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร และชัยนาท  ฤดูนาปรัง 2557 ถึงฤดูนาปี 2557 ทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกร ในนาเกษตรกรจังหวัด พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และชัยนาท  ฤดูนาปี 2557 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าว มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า
  - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงอายุสั้น 87 วัน ฤดูนาปี และ96 วัน ฤดูนาปรัง
  - มีลักษณะทรงกอตั้ง สูงประมาณ 80 เซนติเมตร ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวเข้ม มุมปลายใบตั้งตรง ใบธงยาว 34 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร มุมใบธงปานกลาง รวงยาว 24.6 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง คอรวงโผล่เล็กน้อย
  - เมล็ดร่วงง่าย ข้าวเปลือกสีฟาง ยาว 10.54 มิลลิเมตร กว้าง 2.70 มิลลิเมตร หนา 2.13 มิลลิเมตร
  - อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ข้าวเมื่อหุงสุก     มีลักษณะสีขาวนวล ค่อนข้างร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 1,004 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และชัยนาท และต้านทานโรคไหม้ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และชัยนาท
  - คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้
พื้นที่แนะนำ -

สำหรับใช้ปลูกในพื้นที่เขตนาชลประทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และระบบชลประทานไม่สมบูรณ์