วัชพืชในนาข้าว

หญ้าตีนนก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Digitaria ciliaris (Retz.) Koel
ชื่อสามัญ fingergrass
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

ลำต้นทอดไปกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 30-50 เซนติเมตร กาบใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นแผ่นยาว ช่อดอกมี 4-7 แขนง ช่อดอกย่อยซึ่งกระจายจากปลายโคนก้านลักษณะเหมือนพู่ โดยทั่วไปแล้วจะงอกพร้อมข้าว มักพบในที่รกร้างและริมถนน

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้หญ้าตีนนกงอกขึ้นมาพอสมควรก่อน แล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้าตีนนกงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าตีนนกงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
       เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น โพรพานิล