วัชพืชในนาข้าว

 

หญ้าปากควาย

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dactyloctenium aegyptium (L.)P.Beauv
ชื่อสามัญ crowfoot grass
ชื่ออื่น หญ้าปากคอก
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

ลำต้นทอดนาบกับพื้นและยกสูงขึ้นได้ประมาณ 40-50 ซ.ม. กาบใบเป็นแผ่นหนาเนื้อหยาบ ลิ้นใบเป็นแผ่นบางมีขน ช่อดอกมี 4-5 ช่อดอกย่อยซี่งอยู่ติดกันตรงปลายโคนก้านดอก ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินชื้นในข้าวไร่จะขึ้นพร้อมข้าว

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้หญ้าปากควายงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและหญ้าปากควายงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าปากควายงอกมาอีกครั้ง    หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
       เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น โพรพานิล