วัชพืชในนาข้าว

  หญ้าหางหมาจิ้งจอก

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Setaria geniculata Beauv.
ชื่อสามัญ knotroot foxtail
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร หญ้า/อายุข้ามปี
ลักษณะทางชีววิทยา

   ต้นสูง 20 - 80 เซนติเมตร ทรงสูงตั้งตรง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีลำต้นใต้ดินที่สั้นและแข็งแรง พบมากในนาหว่านข้าวแห้ง งอกในสภาพดินแห้งถึงชื้น ไม่งอกในน้ำขัง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    
1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้หญ้าหางหมาจิ้งจอกงอกขึ้นมาพอสมควรก่อน แล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตก และหญ้าหางหมาจิ้งจอกงอกอีก แล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้หญ้าหางหมาจิ้งจอกงอกมาอีกครั้ง    หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์  และครั้งที่ 2  หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
        เช่น ออกซาไดอะซอน, เพนดิเมทาลิน
     ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น โพรพานิล