วัชพืชในนาข้าว

เทียนนา

ชื่อวิทยาศาสตร์ Jussiaea linifolia Vahl
ชื่อสามัญ water primrose
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียว
ลักษณะทางชีววิทยา

ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสูง 25-70 ซ.ม. ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
ชอบขึ้นในที่ชื้น ไม่สามารถงอกใต้น้ำ เมื่องอกแล้วเจริญเติบโตได้
ในที่ชื้นหรือมีน้ำขังแต่ไม่สามารถยืดตัวหนีน้ำได้ ออกดอกเมื่อ
อายุประมาณ 2 เดือน เมล็ดสุกแก่และตายเมื่ออายุประมาณ 4 เดือน

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
     1. ล่อให้งอกโดยการไขน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 วัน ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ เทียนนาจะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
     2. เมื่อเทียนนางอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลายและเตรียมดิน
     3. หากมีการเตรียมดินดีเรียบสม่ำเสมอ จะสามารถเอาน้ำเข้านาได้หลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7 วัน โดยขังน้ำลึกกว่า 2 เซนติเมตร จะควบคุมไม่ให้เทียนนางอกขึ้นมาได้ แต่ที่งอกมาก่อนหน้าการขังน้ำก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้

สารกำจัดวัชพืช
     ประเภทก่อนวัชพืชงอก
        เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์, ออกซาไดอะซอน
     ประเภทหลังวัชพืชงอก
        เช่น 2,4-D, โพรพานิล, บีสไพริแบก-โซเดียม,
        เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล