พันธุ์ข้าว

กข43 (RD43)


ชื่อพันธุ์ - กข43  (RD43)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ได้จากการผสมเดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และพันธุ์สุพรรณบุรี 1
ประวัติพันธุ์ -
ได้จากการผสมเดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง  พ.ศ. 2542  และปลูกคัดเลือกชั่วที่ 2-7 จนได้สายพันธุ์ SPR99007-22-1-2-2-1 ปลูกทดสอบผลผลิตในสถานี ระหว่างสถานี ในนาราษฎร์ ทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว
การรับรองพันธุ์
 
-
 
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว  มีมติรับรองพันธุ์  ชื่อ กข43  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่  17  กันยายน  2552      

 

 
ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 103 เซนติเมตร   
  - อายุเก็บเกี่ยว 95 วัน
  - ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียวจาง ใบธงเอนปานกลาง  
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว  รูปร่างเรียว   
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.9 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร   
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร    
  - ปริมาณอมิโลสต่ำ  (18.82%) 
  - คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทานด ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 5 สัปดาห์ 
ผลผลิต - ประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ 
ลักษณะเด่น - อายุการเก็บเกี่ยวสั้น  95 วันเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม
  - คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี ข้าวสุกนุ่ม  มีกลิ่นหอมอ่อน
  - ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง -
 

เนื่องจากเป็นข้าวอายุการเก็บเกี่ยวสั้น  ไม่ควรปลูกร่วมกับข้าวที่มีอายุต่างกันมากอาจจะเสียหายจากการทำลายของนกและหนูได้  ข้าวพันธุ์นี้มีลำต้นเล็กการใส่ปุ๋ยอัตราสูงอาจทำให้ข้าวล้มได้และข้าวพันธุ์นี้อ่อนแอต่อโรคไหม้ที่พิษณุโลก

พื้นที่แนะนำ -
 

พื้นที่นาชลประทาน พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและเกษตรกรมีช่วงเวลาในการทำนาน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวอื่น ๆ และ/หรือพื้นที่ที่มีปัญหาข้าววัชพืชระบาด