พันธุ์ข้าว

กข41 (RD41)


 
ชื่อพันธุ์ - กข41  (RD41)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม
 
-
 
ลูกผสมชั่วที่ 1 ของ CNT85059-27-1-3-2 และสุพรรณบุรี 60   นำไปผสมพันธุ์กับ RP217-635-8
ประวัติพันธุ์ -
ได้จากการผสม 3 ทางระหว่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ของ CNT85059-27-1-3-2 และสุพรรณบุรี 60   นำไปผสมพันธุ์กับ RP217-635-8 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539  ปลูกชั่วอายุที่ 1 ในฤดูนาปี 2540  และปลูกคัดเลือกชั่วอายุที่ 2 และ 3 จนได้เมล็ดชั่วอายุที่ 4 ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท  จากนั้นนำไปปลูกชั่วอายุที่ 5 – 6 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ฤดูนาปรัง 2541 ถึง ฤดูนาปรัง 2542 จนได้สายพันธุ์ CNT96028-21-1-PSL-1-1 ปลูกศึกษาพันธุ์ฤดูนาปรัง 2543  และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีฤดูนาปี 2544 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
การรับรองพันธุ์
 
-
 
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว  มีมติรับรองพันธุ์ ชื่อ  กข41 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่  17  กันยายน  2552  
 
 
ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ความสูงประมาณ 104 เซนติเมตร   
  - อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน
  -
 
กอตั้ง ต้นแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง คอรวงโผล่พ้นจากกาบใบธงเล็กน้อย ยอดเกสรตัวเมียสีขาว  
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เปลือกเมล็ดมีขนสั้น  รูปร่างเรียว   
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.40 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร   
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร    
  - ปริมาณอมิโลสสูง  (27.15%)  
  - คุณภาพการสีดีได้ข้าวเต็มเมล็ด
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 9-10 สัปดาห์
ผลผลิต - ประมาณ 722 กิโลกรัมต่อไร่่ 
ลักษณะเด่น

 
-

 
ผลผลิตสูง  มีเสถียรภาพดี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 722 กก./ไร่   สูงกว่าสุพรรณบุรี 1  (645 กก./ไร่)  และชัยนาท 1 (640 กก./ไร่)  คิดเป็นร้อยละ 12  และ 13 ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างจากพิษณุโลก 2 (719 กก./ไร่)
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ 
  -
 
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีเป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาวเรียว  ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี  สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้ 
ข้อควรระวัง -

อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทำให้เกิดโรครุนแรง  อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขตจังหวัดนครปฐมและปทุมธานีการปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน จะกระทบอากาศเย็นทำให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ

พื้นที่แนะนำ -

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง สำหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล