วัชพืชในนาข้าว

ผักปราบนา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanotis axillaris Roem.& Schult.

ชื่อสามัญ

spreading dayflower

ชื่ออื่น

-

ประเภท/ชีพจักร

ใบกว้าง/อายุข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา

    ลำต้นและใบอวบน้ำเลื้อยใบแหลมยาว ขึ้นได้ในสภาพไร่หรือในที่ชื้น
เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้นหรือมีน้ำขัง งอกพร้อมข้าวหรือหลังฝนตกหนัก
แข่งขันกับข้าวได้รุนแรงเพราะมีลำต้นยาวเจริญเติบโตได้ดีในที่น้ำลึก
จึงอยู่ได้ในสภาพน้ำลึกแต่จะตายเมื่อถูกน้ำท่วมยอด ออกดอกในเดือน
กันยายนเป็นต้นไป เนื่องจากลำต้นยาวและลอยน้ำได้ประกอบกับเป็นวัชพืชอายุข้ามปีจึงแข่งขันกับข้าวได้ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ผักปราบนางอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
    2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและผักปราบนางอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
    3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ผักปราบนางอกมาอีกครั้งหลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
    4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์ 

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
       เช่น 2,4-D , เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
       บีสไพริแบก-โซเดียม