แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ตั๊กแตนไซตาแคนธาคริส

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyrtacanthacris tatarica  (Linnaeus)
ชื่อเดิม : Cyrtacanthacris  ranacea (Stoll.)
วงศ์ : Acrididae
อันดับ : Orthoptera
ชื่ออื่น : ตั๊กแตนฝ้าย

        ตั๊กแตนไซตาแคนธาคริส C. tatarica  (Linnaeus) เป็นตั๊กแตนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่  ลำตัวอ้วนสั้น ยาว 40-45 มิลลิเมตร  สีน้ำตาลอ่อนสลับน้ำตาลแก่ ลักษณะคล้ายตั๊กแตนปาทังกามาก แต่ที่แตกต่าง คือ บริเวณโคนปีกคู่ที่ 2 ของตั๊กแตนชนิดนี้เป็นสีเหลืองอ่อน และปีกสั้นกว่าตั๊กแตนปาทังกา  บนหลังมีแถบสีเหลืองพาดยาวตลอดจากบริเวณสันกะโหลก  ผ่านแผ่นสันหลังอกเลยลงไปสุดปลายปีกหน้า  ด้านหลังของอกส่วนแรกเว้าเล็กน้อย  และมีแถบสีเหลืองยาวประมาณครึ่งหนึ่งของอกส่วนแรกพาดสลับอยู่ระหว่างกลางของ แถบสีน้ำตาล 2 แถบ  ปีกคู่หน้ามีจุดสีน้ำตาลเข้มขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป  ซึ่งตำแหน่งของจุด เหล่านี้จะ เหมือนกันทั้ง 2 ปี femur ของขาหลังมี fasciae  สีจางๆ 2 แถบ  ซึ่งจะเห็นได้ชัดทางด้านใน  tibia  มีหนามแหลมใหญ่ ตั๊กแตนเพศเมีย  วางไข่ลักษณะยาวรีประ มาณ 1.6 x 7 มิลลิเมตร  ใหม่ๆ สีเหลือง และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ไข่ทั้งหมดจะรวมอยู่ในฝัก ซึ่งเป็นสารหยุ่นๆ คล้ายฟองน้ำ ฝักไข่ลักษณะทรงกระบอก  ตรงหรือโค้ง เล็กน้อย ยาว 40-55 มิลลิเมตร  อายุไข่ 35-120 วัน ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจะมีการลอกคราบ 7-8 ครั้ง อายุตัวอ่อน 94-124 วัน  หลังการลอกคราบครั้งสุดท้าย  กลายเป็น ตัวเต็มวัย มีอายุ 60-90 วัน และเริ่มผสมพันธุ์ในเดือนตุลาคม  มกราคม เมษายน กรกฏาคม  วางไข่เดือนมกราคม เมษายน  กรกฎาคม  ตุลาคม  วงจรชีวิตใน 1 ปี มีการขยายพันธุ์  3-4 ครั้ง  พบทั่วไปในภาคต่างๆ ตลอดปี

 

ตัวเต็มวัยตั๊กแตนไซตาแคนธาคริส C. tatarica  (Linnaeus)