วัชพืชในนาข้าว

เซ่งใบมน

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melochia corchorifolia L.
ชื่อสามัญ wire bush
ชื่ออื่น เซ่งเล็ก
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/อายุปีเดียวและข้ามปี
ลักษณะทางชีววิทยา

   ลำต้นสูง 50-170 ซม. เมล็ดพ้นระยะพักตัวได้ด้วยความร้อนจากการเผาฟางข้าว เมล็ดงอกได้ดีในสภาพดินแห้งถึงชื้น ไม่สามารถขึ้นน้ำได้ แต่เจริญเติบโตได้ในน้ำขัง ออกดอกราวกันยายน-ตุลาคม พบมากในนาหว่านข้าวแห้ง

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
    
 1. หลังเผาฟางข้าวแล้วปล่อยให้ผ่านฝนตกหนักจนงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
     2. เมื่อเซ่งใบมนงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลาย และเตรียมดิน

สารกำจัดวัชพืช
    ประเภทก่อนวัชพืชงอก
          เช่น ออกซาไดอะซอน
    ประเภทหลังวัชพืชงอก
          เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D,
          บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล