แมลงศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด

ตั๊กแตนปาทังกา (Bombay locust)

   
ชื่อวิทยาศาสตร์ :Patanga  succincta  (Linnaeus)
ชื่อเดิม : Acridium  zchntneri  
Cyrtacanthacris succincta (Linnaeus)
วงศ์ : Acrididae
อันดับ : Orthoptera
ชื่ออื่น :-

        ตั๊กแตนปาทังกา P. succincta (Linnaeus) เป็นตั๊กแตนขนาดใหญ่ ลำตัวยาว 60-80 มิลิเมตร  รูปหน้ายาว และส่วนของริมฝีปากบนใหญ่ ตาโตรูปไข่  ลักษณะเด่นชัด คือ ที่แก้มทั้ง 2 ข้าง มีแถบสีดำ พาดจากขอบตารวมด้านล่างถึงปาก  ส่วนอกตรงกลางจะคอดเข้าเล็กน้อย  ด้านข้างอกทั้ง 2 ด้าน มีแถบสีน้ำตาลดำ พาดเป็นทางยาว ต่อไปยังปีกหน้าจนถึงปลายปีก 1-2 แถบ  ด้านหลังมีแถบสีเหลืองอ่อน พาดจากส่วนหัวจนถึงปลายปีก    ปีกยาวคลุมปิดปลายปล้องท้อง   เมื่อกางปีกออก จะเห็นบริเวณโคนปีกคู่ที่ 2 เป็นสีชมพูอ่อน  ปีกและลำตัวมีสีน้ำตาลแดง  ขาเรียวยาว  ครีบหางลักษณะคล้ายกรวย  ตัวผู้เล็กเรียวกว่าตัวเมีย    ระยะเป็นตัวอ่อน  มีสีเขียว  สีเหลือง  แต่เมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลอ่อน หรือสีน้ำตาลเข้ม ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์ประมาณเดือนเมษายน  วางไข่ในดิน 1-3 ฝัก  1 ฝักมีไข่ 96-152 ฟอง  ไข่มีอายุ  35-41 วัน   ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน  ตัวอ่อนมีการลอกคราบ 7-8 ครั้ง ระยะตัวอ่อน 56-81 วัน  อายุตัวเต็มวัย 8-9 เดือน  ชั่วอายุขัย 1 รุ่นใน 1 ปี   พบทั่วไปในป่าต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการปลูกพืชไร่ ในฤดูแล้งจะพักตัว (ธันวาคม-มีนาคม) และเกาะนิ่งตามหญ้า ไม่กินอาหาร เมื่อถึงเดือนเมษายนจะเริ่มผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไป  

  ตัวเต็มวัยตั๊กแตนปาทังกา P. succincta  (Linnaeus)