วัชพืชในนาข้าว

ผักบุ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk.
ชื่อสามัญ swamp morning glory
ชื่ออื่น -
ประเภท/ชีพจักร ใบกว้าง/ข้ามปี
ลักษณะทางชีววิทยา

     ลำต้นกลมเป็นเถาเลื้อยยาวหลายเมตร ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและลำต้น
ทั้งลำต้นและใบเมื่อตัดแล้วจะมียางสีขาว ลำต้นกลวงลอยน้ำได้ จึงสามารถอยู่ได้ในสภาพระดับน้ำลึกได้

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม
   1. หากมีการระบาดของผักบุ้งอยู่ก่อนการเตรียมดินในขณะที่ไม่มีฝน ดินเริ่มแห้ง แดดแรง ให้ไถดะเพื่อพลิกกลบเถาผักบุ้ง 1-2 ครั้ง
   2. เมื่อทำการไถแปรและคราดทำเทือก ให้คราดเอาเถาผักบุ้งเพื่อเก็บเถาขึ้นให้หมด เพราะผักบุ้งสามารถขยายพันธุ์จากลำต้นที่ขาดตกอยู่ในนาได้
   3. ล่อให้งอกโดยการไชน้ำเข้านาแล้วขังไว้ 3 วัน ระบายน้ำออกทิ้งไว้ในสภาพดินชื้น 1-2 สัปดาห์ ผักบุ้งจะงอกขึ้นมาจำนวนมาก
   4. เมื่อผักบุ้งงอกขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไถกลบทำลาย

สารกำจัดวัชพืช
   ประเภทหลังวัชพืชงอก
      เช่น 2,4-D, เมทซัลฟูรอน-เมธิล+คลอริมูรอน-เอธิล,
      บีสไพริแบก-โซเดียม