เมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

  • ตรงตามพันธุ์
  • ความงอกและความแข็งแรงสูง
  • เจริญเติบโตเร็วและสม่ำเสมอ
  • ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป
  • สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 10-20%
  • ประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ เพราะใช้อัตราต่ำกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป
  • ป้องกันการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช