จำหน่ายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ
  •   2021-11-25 09:46:32    81     10

จากการผลิต ปี 2562-2563 โดยวิธีขายทอดตลาด


  • bytes