คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว


    ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 สารคดีเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว

   

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำรายการ Smart Rice Thai Farmer ปี 2564 สารคดีเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้านข้าว ในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดชลบุรี ดำเนินรายการโดย คุณนพขวัญ นาคนวล (จุ๋ม) พิธีกร/ผู้สื่อข่าวมากความสามารถ