ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป (ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร/ช่างเครื่องกล)
  •   2021-11-15 16:35:36    1295     488

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป (ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร/ช่างเครื่องกล)
  • bytes