ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการฯ ปี 2565
  •   2021-11-15 13:45:21    267     85

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการฯ ปี 2565
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการฯ ปี 2565


  • bytes