ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-03 16:31:09    319     44

ประกาศประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบติดตาม รายงาน พยากรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ / ประกวด / รายละเอียดTor (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes