ระบบขอใช้งานการประชุมออนไลน์ทางไกล


  •   2021-05-13 13:45:26    845  

***หมายเหตุ***

1. กรุณาตรวจสอบจากตารางการประชุมผ่าน Gin Conference ทุกครั้งก่อนขอใช้งานระบบประชุมออนไลน์ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของห้องประชุม