ประกาศกรมการข้าว กองประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย
  •   2022-11-24 10:15:00    12     4

กองประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566


  • bytes