ผอ. ศมข. สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว


  •   2022-11-24 13:57:16    17  

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

   

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่า ฯ อนุรักษ์ สืบสานการลงแขกเกี่ยวข้าว" เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี การทำนาแบบดั่งเดิม และส่งเสริมให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ส่งจำหน่ายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ภายใต้โครงการผลิตเมล็ดพันธุข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ณ บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์