ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-11-23 16:37:59    27     5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรายการ รถฟาร์มแทรกเตอร์


  • bytes