ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566
  •   2022-11-23 14:41:26    175     90

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกจ้างเหมาบริการฯ
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566


  • bytes