เจ้าหน้าที่ ศมข.สุรินทร์ ร่วมจัดรายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" ทาง สวท.สุรินทร์ FM 97.50 MHz


  •   2022-11-23 10:41:54    16  

    วันที่ 19 พ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่ ศมข.สุรินทร์ ร่วมจัดรายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" ทาง FM 97.50 MHz ณ สวท. สุรินทร์

   

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จัดรายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" ทาง สวท.สุรินทร์ FM 97.50 MHz ประจำวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

นายสันต์ชัย ศีลพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจิรสา ปานทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ/หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ดำเนินรายการ "เกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร" ร่วมกับ นายราเมนทร์ ไตรทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ ออกอากาศกระจายเสียงทาง ระบบ FM 97.50MHz และทางเฟชบุ๊กแฟนเพจ สวท.สุรินทร์ ช่วงเวลา 10.10 - 11.00 น. โดยมีประเด็นการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสภาพอากาศประจำวันและการคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า รายงานสถานการณ์อุทกภัยด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2666 การตรวจตัดสินแปลง และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557 และเชิญเที่ยวชมนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่บูธกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์