ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  •   2022-11-23 09:11:06    343     230

ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานราชการ
-


  • bytes