กรมการข้าวขอเลื่อนประกาศกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
  •   2022-11-22 17:41:08    162     0

-

กรมการข้าวจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยกรมการข้าวจะดำเนินการสอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมจักรพันธ์
หลังอาคารกรมการข้าว