ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในตัวอย่างข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-11-22 11:07:24    11     1

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในตัวอย่างข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน (2-Acetyl-1-Pyrroline) ในตัวอย่างข้าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes