อธิบดีกรมการข้าว ปลื้ม ข้าวไทยลุงบุญมี เตรียมเสิร์ฟความอร่อยสู่การประชุมผู้นำ APEC


  •   2022-11-15 18:09:18    97  

    อธิบดีกรมการข้าว ปลื้ม ข้าวไทยลุงบุญมี เตรียมเสิร์ฟความอร่อยสู่การประชุมผู้นำ APEC

   

อธิบดีกรมการข้าว ปลื้ม ข้าวไทยลุงบุญมี  เตรียมเสิร์ฟความอร่อยสู่การประชุมผู้นำ APEC

        นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-19 พฤศจิกายน 2565 นี้ โดยมีผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขต เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ดังนั้นประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจึงได้เตรียมการต้อนรับผู้นำ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงด้านอาหาร ที่ได้เตรียมการเสิร์ฟอาหารไทย โดยเฉพาะข้าวไทย ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

        อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า การจัดงานประชุม APEC ในครั้งนี้ มีข้าวไทยที่ได้รับเลือกให้ไปเสิร์ฟ แก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจได้รับประทานภายในงาน ซึ่งก็คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พรีเมี่ยม ทุ่งกุลาร้องไห้ จากผลิตภัณฑ์ข้าวเกษตรอินทรีย์ลุงบุญมี ที่มีนายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าของ

 

        สำหรับลุงบุญมี นั้น ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย สุดท้ายจึงได้ค้นพบตัวเองว่า ที่ผ่านมาสิ่งที่ต้นเองต้องการมากที่สุด คือ การทำนา ปลูกข้าว แต่ที่สำคัญจะต้องเป็นข้าวในวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จนได้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มองว่า การทำนาควรจัดตั้งกลุ่มทำนาร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพการต่อรองทางการค้า จึงได้ชักชวนเกษตรกรในชุมชนมารวมกลุ่มกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง คนในชุมชนสามารถพึ่งพิงตนเองได้ และได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการส่งผลให้ชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์