รองข้าว ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯข้าวชัยนาท


  •   2022-11-14 16:36:34    54  

    รองข้าว ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯข้าวชัยนาท

   


รองข้าว ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯข้าวชัยนาท


▫️เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทและศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทโดยมีนายแมนรัตน์ เทียนชูศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท พร้อมด้วยประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดอุทัยธานี ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลหาดทนง จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
▫️ในการนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงาน ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนหารือร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น