รองกฤษ เตรียมนำทีมถก ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย


  •   2022-11-14 09:09:48    31  

    รองกฤษ เตรียมนำทีมถก ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย

   

รองกฤษ เตรียมนำทีมถก ประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย◽️ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว และนายจิรพงศ์ ใจรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ร่วมหารือกับ Md. Masumur Rahaman, Counsellor (Political) & Head of Chancery เพื่อเตรียมการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความร่วมมือในการวิจัยข้าวแห่งเอเชีย (Council for Partnership on Rice Research in Asia: CORRA) ประจำปี ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดย Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Center: IRRI) ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ
◽️ในโอกาสเดียวกันนี้ ต้องขอขอบคุณ Md. Masumur Rahaman, Counsellor (Political) & Head of Chancery ที่ให้การต้อนรับและได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่าให้แก่คณะของกรมการข้าวเป็นอย่างดี