โฆษกข้าว สั่งลุย ยกระดับงาน PR เรียกระดมศูนย์ข้าวเสริมกำลังเต็มสูบ


  •   2022-11-10 16:44:17    37  

    โฆษกข้าว สั่งลุย ยกระดับงาน PR เรียกระดมศูนย์ข้าวเสริมกำลังเต็มสูบ

   


โฆษกข้าว สั่งลุย ยกระดับงาน PR  เรียกระดมศูนย์ข้าวเสริมกำลังเต็มสูบ

  

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 14.30 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้บริหาร และ บุคลากรกรมการข้าว ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว ชั้น 1 อาคารกรมการข้าว

    ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้มีการประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทาง การประชาสัมพันธ์งานภารกิจของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะก่อให้เกิดการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ