ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566
  •   2022-11-10 16:06:33    330     172

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566


  • bytes