เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565


  •   2022-09-29 14:02:14    28  

    กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีในจังหวัดขอนแก่น

   

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นางธัญลักษณ์ หมั่นทะเล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีในจังหวัดขอนแก่น และโอกาสพิเศษที่มีหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านเกษียณอายุราชการ รวมถึง ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงได้ถือโอกาสนี้ในการแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)