ประกาศกองประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-29 09:17:27    34     13


ประกาศกองประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes