ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)


  •   2022-09-28 16:11:08    19  

    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

   

วันที่ 28 กันยายน 2565
          นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ดังนี้
          1. ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ
          2. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง