ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566


  •   2022-09-28 11:39:53    28  

    วันที่ 23 กันยายน 2565 ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566

    วันที่ 23 กันยายน 2565 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นำโดยนายเกียรติศักด์ เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมติดตามการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2566  โดยมีนายสุทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก ในการนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ นำโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง สถานีพัฒนาที่ดิน ธกส. สกต. และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมให้ข้อมูล ณ  กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเจริญผล ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก