ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566


  •   2022-09-28 11:35:21    42  

    วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566

    วันที่ 21 - 23 กันยายน 2565 นายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย นางสาวพิกุล ซุนพุ่ม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญรัตน์ เชิดฉาย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2566 1.เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ นายพิชัย โสทะ ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสามัคคีพันธุ์ข้าว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 3. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาถัง ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 4. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพระร่วง-ดงไทย ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 5. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองเจริญ ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 6. เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นางฐิติมนกาญจน์ จันทร์ละมูล ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 7.เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นางวันดี เกตุทอง 8. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบึงคล้าย-ชัยพัฒนา ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 9. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก