อบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข


  •   2022-09-27 15:21:55    23  

    อบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

   

วันที่ 26 กันยายน 2565

            นายทองยุทธ คำแปง ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างเหมาบริการ จำนวน 56 ราย เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การเสริมสร้างกระบวนการคิดบวกเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง