ประกาศกองประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-27 09:00:05    32     8


ประกาศกองประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการพัมนาเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes