วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


  •   2022-09-23 14:15:21    3  

    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

   

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 กับคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว พร้อมทั้งพาลงพื้นที่ดูจุดติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวจากกับดักแสงไฟ และจุดติดตามสถานการณ์โรคไหม้จากเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ และแปลงนาภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ