เข้าร่วมงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างกลุ่มนาแปลงใหญ่กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลดการเผา


  •   2022-09-23 10:49:44    5  

    เครือข่ายผู้ประกอบการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลดการเผา

   

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างกลุ่มนาแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การลดการเผา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 45 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม