กองประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-20 14:33:07    17     6


กองประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes