ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านโรคและแมลงศัตรูข้าวในแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-15 16:05:23    22     1

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านโรคและแมลงศัตรูข้าวในแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านโรคและแมลงศัตรูข้าวในแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes