ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านโรคและแมลง การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  •   2022-09-15 14:38:47    17     0

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านโรคและแมลง การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บข้อมูลด้านโรคและแมลง การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรคและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • bytes