ประกาศกรมการข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  •   2022-09-07 18:01:27    2207     3491

-
ตามที่ได้มีประกาศกรมการข้าว ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืช ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  นั้น


  • bytes  

  • bytes  

  • bytes