กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศเพื่อการเชื่อมโยงตลาดข้าว
  •   2022-08-16 10:31:46    25     5

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศเพื่อการเชื่อมโยงตลาดข้าว


  • bytes