ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  •   2022-08-11 15:33:45    6032     4458

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบพนักงานราชการ นำผลการตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบด้วย


  • bytes  

  • bytes