กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


  •   2022-08-09 11:26:50    104  

    กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

     

  

กรมการข้าวจัดกิจกรรมปลูกข้าว 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกข้าว ภายใต้โครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย” โดยมีนายอิสระพงศ์ บุตรจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้การต้อนรับและร่วมกันโยนกล้าข้าวพันธุ์กข43 เพื่อปลูกในงานนี้ด้วย ณ บริเวณแปลงนาโรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

กิจกรรมปลูกข้าว ภายใต้โครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เพื่อใช้ในการต่อยอดการผลิตข้าวของเกษตรกร ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดี โดยการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี เป็นนโยบาลหนึ่งของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าว ร่วมกันผลักดันให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้อย่างเพียงพอ เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการผลิตข้าวและเป็นการยกระดับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มผลผลิต ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเกิดความยั่งยืนในอาชีพ

ในการนี้กรมการข้าว และหน่วยงานภายใต้กรมการข้าวทั้ง 58 หน่วยงาน ได้แก่ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์วิจัยข้าว ได้ร่วมจัดทำโครงการ 90 ไร่ 90 พรรษามหามงคล ต่อยอดข้าวพันธุ์ดียกระดับวิถีชาวนาไทย โดยจัดทำแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี และนำผลผลิตที่ได้จะสนับสนุนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อใช้เมล็ดพันธุ์ในการผลิตข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีต่อไป